Download Ammyy Admin Download Dwservice.net

Knowledgebase
Mahitibazaar > माहितीबाझार ऑनलाईन मदत (Mahitibazaar Help desk) > Knowledgebase

शोधा :


माहितीबाजार विषयी वयक्तिक मनोगत -बाळासाहेब अंगदराव दहिफळे,परळी,बीड

Solution

माहितीबाजार हे सरकारी नौकरी चे महाराष्ट्रातील एकमेव विश्वासु केंद्र !!

आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक वेगवेगळी नौकरी माहिती केंद्र आहेत पण आपल्या माहितीबाजार चे एक खास वैशिष्ट्ये मन्हजे
१. फोन केल्याबरोबर अडीअडचणी सोडवून आपल्या ग्राहकाला मदत करणारे पहिले केंद्र आहे .
२. सर्वाना सहकार्य करणारी सर्व गुणवंत टीम असल्यामुळे पहिल्यांदा सर्व टीम चे जाहीर आभार .
३. अचूक मराठी भ्यांष्यामधे माहितीपत्रक असल्यामुळे १००% अचूक माहिती सर्वाना समजते त्यामुळे माहितीबाजार हे सर्वांचे विश्वासू केंद्र मन्हून ओळख निर्माण झाली आहे .
४. अनेक मल्टिसर्विसेस च्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या मुळे माहितीबाजार विषयी अनेकांना आवड निर्माण झाली आहे व ऑनलाईन चे काम सोपे झाले आहे .
५. या सर्व सेवा व्यवस्थित माहितीबाजार देत असल्यामुळे भविष्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात आणखी महत्व वाढेल अशी अश्या करतो .
आपला विश्वासू
बाळासाहेब अंगदराव दहिफळे
शहर : सिरसाळा
ता . परळी
ज़िल्हा बीड
 

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles माहितीबाजार टीमने आम्हा केंद्र चालकांचा अभिप्राय मांडायची संधी दिली - श्री गणेश म. सोंडकर, शेगाव, बुलडाणा
माहितीबाजार हाच माझा आधार....मनीष अनंत खराडे
ठिकाण एक सेवा अनेक - श्री लेंगरे धुळूबा सुखदेव, जेउर, करमाळा, सोलापूर
माहिती बाझारने चांगल्या सुविधा दिल्या बद्ल धन्यवाद - विजय नवले, विजय कॉम्पुटर, मालेगाव, नाशिक
Article details
Article ID: 23
Category: अभिप्राय(Feedback)
Views: 808
Rating (Votes): Article rated 3.5/5.0 (26)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid