Download Ammyy Admin Download Dwservice.net

Knowledgebase
Mahitibazaar > माहितीबाझार ऑनलाईन मदत (Mahitibazaar Help desk) > Knowledgebase

शोधा :


ठिकाण एक सेवा अनेक - श्री लेंगरे धुळूबा सुखदेव, जेउर, करमाळा, सोलापूर

Solution

 

 

मी माहितीबाजारच्या परीवारामध्ये ४ वर्षापासून आहे. व्यवसाय प्रत्येकजण करतोच. योग्य मार्गदर्शक मिळाल्यानंतर व्यवसायात जो बदल होतो. तो मी माहितीबाजार कडून अनुभवला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे तत्पर आणि विनम्र सेवा.

व्यवसायाबरोबरच त्यांनी माहितीबाजार हा एक आपला परीवार तयार केला आहे. आपणास अवघड वाटणाऱ्या खूप गोष्टी अतिशय सोप्या पध्दतीने आपणास ते सोडवून देतात.

सर्वच शब्दात मांडणं शक्य नाही. थोडक्यात ज्यांचेकडे माहितीबाजार आहे ते निश्चितच यशस्वी होणारचं. त्यांच हे टीमवर्क असचं प्रगतीपथावर राहणार आहे. 
   सर्व टीमचे मन:पूर्वक धन्यवाद.

आपला
श्री लेंगरे धुळूबा सुखदेव
जेउर, करमाळा, सोलापूर

 

 

 

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles माहितीबाजार टीमने आम्हा केंद्र चालकांचा अभिप्राय मांडायची संधी दिली - श्री गणेश म. सोंडकर, शेगाव, बुलडाणा
माहितीबाजार विषयी वयक्तिक मनोगत -बाळासाहेब अंगदराव दहिफळे,परळी,बीड
Article details
Article ID: 29
Category: अभिप्राय(Feedback)
Views: 470
Rating (Votes): Article rated 3.4/5.0 (25)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid