Download Ammyy Admin Download Dwservice.net

Knowledgebase
Mahitibazaar > माहितीबाझार ऑनलाईन मदत (Mahitibazaar Help desk) > Knowledgebase

शोधा :


माहिती बाझारने चांगल्या सुविधा दिल्या बद्ल धन्यवाद - विजय नवले, विजय कॉम्पुटर, मालेगाव, नाशिक

Solution

 

 

मी विजय नवले सर्वप्रथम माहितीबाजार चे धन्यवाद देतो कि, गेल्या काही महिन्यापासून मालेगाव शहरात नोकरी विषय जाहिरात पसरत गेली आणि माहितीबाजार च्या पाटोपात विजय कॉम्पुटर हे नावं लागत गेले माझ्या कामाचा वेग वाढवला असेल तर तो माहितीबाजारमुळे खूप काही सरकारी नोकरी माहिती हि लोकांना मिळत गेली आणि माहिती बाजार केंद्रा मुले माझा व्यवसाय वाढत गेला.

माहितीबाजार कर्मचारी व संस्ध्यापक यांना खूप खूप धन्यवाद देतो.

-  विजय नवले , विजय कॉम्पुटर, मालेगाव, नाशिक

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles मी आणि माझे माहिती बाझार -बापू विजय नवले, केडगांव,दौंड, पुणे
माहितीबाजार हाच माझा आधार....मनीष अनंत खराडे
Article details
Article ID: 28
Category: अभिप्राय(Feedback)
Views: 395
Rating (Votes): Article rated 3.3/5.0 (23)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid