Download Ammyy Admin Download Dwservice.net

Knowledgebase
Mahitibazaar > माहितीबाझार ऑनलाईन मदत (Mahitibazaar Help desk) > Knowledgebase

शोधा :


माहितीबाझार म्हणजे खरंच हा एक माहिती चा खजीनाच आहे - संतोष चंद्रपटाले, बीड

Solution

 

माहितीबाझार म्हणजे खरंच हा एक माहिती चा खजीनाच आहे विशेष म्हणजे माहितीबाझारचे जे कर्मचारी ( STAFF) यांना प्रथम मी अभिवादन करतो कारण आम्ही जेंव्हा त्यांना एखादी माहिती विचारतो तेंव्हा ते लगेच सांगतात काम करतेवेळेस असे वाटत कि आपल्या सोबत म्हणजेच आपल्या पाठीशी कोन्हीतरी आहे.

                     मी पहिले नोकरी संधर्भातील फॉर्म भरतेवेळेस मनात घाबरत असे फॉर्म मध्ये काही चुकेल. परंतु आता असे वाटते आहे माहिती बाझार आपल्या सोबत आहे

 

- संतोष चंद्रपटाले, बीड  

 

 

 

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles माहितीबाजार हाच माझा आधार....मनीष अनंत खराडे
माहितीबाजार टीमने आम्हा केंद्र चालकांचा अभिप्राय मांडायची संधी दिली - श्री गणेश म. सोंडकर, शेगाव, बुलडाणा
मी आणि माझे माहिती बाझार -बापू विजय नवले, केडगांव,दौंड, पुणे
माहिती बाझारने चांगल्या सुविधा दिल्या बद्ल धन्यवाद - विजय नवले, विजय कॉम्पुटर, मालेगाव, नाशिक
आपल्या माणसांना धन्यवाद देणे म्हणजे परके केल्यासारखे वाटते - योगेश ताठे, बुलडाणा
Article details
Article ID: 20
Category: अभिप्राय(Feedback)
Views: 331
Rating (Votes): Article rated 3.2/5.0 (20)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid