Download Ammyy Admin Download Dwservice.net

Knowledgebase
Mahitibazaar > माहितीबाझार ऑनलाईन मदत (Mahitibazaar Help desk) > Knowledgebase

शोधा :


माहितीबाझार टीमला खूप खूप शुभेच्छा - धनंजय दिलीप सूतार

Solution

महितिबजार टीम नमस्कार
गेली पाच वर्षे झाली मी माहितीबाझार चे पोर्टल चालवत आहे.पोर्टल चालू केल्या पासून मला माहितीबाझार टीम कडून मिळणारी मदत खूप कौतुकास्पद आहे.माहितीबाझार टीम ला माझ्या कडून कूप खूप शुभेच्छा.....

आपला 

धनंजय दिलीप सूतार

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles माहितीबाझार वरील प्रत्येक जाहिरात खात्रीदायक असते -मी अतुल अशोक भालेराव, हडको औरंगाबाद
आपल्या माणसांना धन्यवाद देणे म्हणजे परके केल्यासारखे वाटते - योगेश ताठे, बुलडाणा
Article details
Article ID: 24
Category: अभिप्राय(Feedback)
Views: 309
Rating (Votes): Article rated 3.3/5.0 (21)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid